Hjem


Regnskapskalender med innleveringsfrister 2018   


Huskeliste årsoppgjør 2017                                  

Hjelpeskjema årsoppgjør landbruk 2017               
Velkommen til Uvdal Regnskapsservice AS

-Autorisert regnskapsførerselskap

Trygghet - for kunden


Kvalitet - i alle ledd, og i alt vi gjør


Frihet - for kunden til å fokusere på egen drift


Uvdal Regnskapsservice AS skal være en seriøs tilbyder av alle tjenester innen økonomi og regnskap. Hos oss skal kunden oppleve å bli tatt vare på, tatt seriøst og å få utført arbeid av beste kvalitet til avtalt tid.


Samtidig skal vi ha et godt arbeidsmiljø der de ansatte trives, og er motiverte til å gjøre en ekstra innsats for å nå sine egne og bedriftens mål.