Nyttige linker

Altinn


På altinn.no finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.


Bedin


En gratis tjeneste for bedrifter og etablerere med informasjon om selskapsformer, etablering virksomheter, regnskap og revisjon, finansiering, krav fra myndighetene, skatter og avgifter, frister m.m.


Brønnøysundregistrene


Hos Brønnøysundregistrene kan du finne nøkkelopplysninger fra Enhetsregistereret ved å søke på firmanavn eller organisasjonsnummer. Du finner de fleste blankettene for meldinger til de ulike registrene i Brønnøysund tilgjengelig for nedlasting og utfylling på skjerm.


Lovdata


Lovdatas nettsted på Internett inneholder primære rettskilder. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser.


Nav


NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. Her finner du nyttig informasjon,og hjelp til å finne riktig søknadsskjema via en veileder.


Norge.no


Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.


Norges bondelag


Norges bondelag er landets største fagorganisasjon for bønder i Norge og har som formål å fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.


Norsk bonde- og småbrukarlag


Norsk Bonde- og Småbrukarlag har som formål å fremme de faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket.


Næringslivets hovedorganisasjon


Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.


Regnskap Norge


Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. De driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmer og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.


Skatte-ABC


Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016.


Skatte-ABC 2016/17 beskriver de materielle reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2016 samt endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2017.


Skattebetalerforeningen


Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.


Skatteetaten


På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks levere selvangivelsen, beregne skatten din og innberette moms.


Økonomiforbundet


Organisasjonen for alle som arbeider med regnskap og økonomi.