Tjenester

Vi tilbyr:


 •   Regnskap og årsavslutning for små og mellomstore foretak
 •   Fakturering
 •   Lønn
 •   Betalingsformidling
 •   Reskontrooppfølging
 •   Regnskapsføring ute hos kunder
 •   Rådgiving og analyser innen økonomi og produksjonsveiledning
 •   Bistand ved eierskifte innen landbruk og mindre foretak
 •   Etablering og registrering av nye foretak
 •   Online kundetilgang til vår server for oppfølging av eget regnskap
 •   Formidling takst av bolig, næring og fritidseiendommer