Altinn

På altinn.no finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, skattemelding (selvangivelse), årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.

Altinn – Starte og drive bedrift

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Gjennom tilsyn og veiledning skal Arbeidstilsynet motivere virksomheter til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar, og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Brønnøysundregistrene

Hos Brønnøysundregistrene kan du finne nøkkelopplysninger fra Enhetsregistereret ved å søke på firmanavn eller organisasjonsnummer. Du finner de fleste blankettene for meldinger til de ulike registrene i Brønnøysund tilgjengelig for nedlasting og utfylling på skjerm.

Lovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder primære rettskilder. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser.

Nav

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. Her finner du nyttig informasjon,og hjelp til å finne riktig søknadsskjema via en veileder.

Norge.no

Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Norges bondelag

Norges bondelag er landets største fagorganisasjon for bønder i Norge og har som formål å fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har som formål å fremme de faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket.

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

Regnskap Norge

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. De driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmer og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

Skatte-ABC

Skatte-ABC omtaler de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere.

Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Skatteetaten

På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks levere skattemelding (selvangivelsen), beregne skatten din og innberette moms.

Stortinget

Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling er nedfelt i Grunnloven § 75 og omfatter blant annet lovgiving, bevilgninger (skatter, avgifter, budsjett), kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk og reformer.

Økonomiforbundet

Organisasjonen for alle som arbeider med regnskap og økonomi.