Uvdal Regnskapsservice AS er et godkjent regnskapsførerselskap som holder til i Nore og Uvdal Næringspark. Bedriften ble startet i august 1987.

Vi har i dag 10 ansatte regnskapsmedarbeidere hvorav 3 er autoriserte. Vi er medlemmer av Skattebetalerforeningen, og er tilknyttet Norges Bondelags serviceavdeling som yter bistand innen regnskap, skatt og juridiske problemstillinger.

Uvdal Regnskapsservice AS har som målsetting å holde et høyt kompetansenivå blant sine ansatte, samt å levere tjenester av høy kvalitet.