Vi er blitt gjort oppmerksomme på at noen av våre kunder ikke mottar e-poster fra oss. Felles for disse er at de har online adresser fra Telenor. Vi har fått informasjon fra Telenor om at de har lagt inn noen nye sikkerhetsinnstillinger. Vi ønsker at kundene våre skal sjekke innstillingene sine i den e-postklienten de benytter. F.eks Outlook. Ta kontakt med din regnskapsfører når innstillingene er sjekket, og stemmer overens med Telenors slik at vi får sendt en testmail. Vi beklager ulempene dette medfører for de kundene som er berørt. Vi gjør vårt ytterste for å finne feilkilden!

Oppsettet for e-post er likt uavhengig av hvilket e-postprogram du bruker. Utseende kan derimot variere fra program til program. Velg IMAP-oppsett, og fyll inn innkommende og utgående server med tilhørende porter:

Kontonavn: Valgfritt

Brukernavn: Din e-postadresse

Passord: Ditt passord

Innkommende server

  • Server: imap.online.no
  • Port: 993 m/SSL

Utgående server

  • Server: smtp.online.no
  • Port: 465 m/SSL (Du kan også bruke 587 m/SSL eller TLS)

I Outlook 365 ser det slik ut: