Vi tilbyr:

Regnskap og årsavslutning for små og mellomstore foretak
Manuell og elektronisk bilagshåndtering
Fakturering
Lønn
Betalingsformidling
Reskontrooppfølging
Gratis veiledning til nyetablerere
Regnskapsføring ute hos kunder
Bistand og veiledning kunder som fører eget regnskap
Rådgiving og analyser innen økonomi og produksjonsveiledning
Bistand ved eierskifte innen landbruk og mindre foretak
Etablering og registrering av nye foretak
Online kundetilgang til vår server for oppfølging av eget regnskap
Formidling takst av bolig, næring og fritidseiendommer